Budynek B
Przyziemie + Suterena

Nazwa Pow. m2 Wys. m Kub. m3 Posadzka
Restauracja 211,16 3,00 633,48 gres
Hall 4,31 3,00 12,93 gres
WC K 3,63 2,50 9,08 gres
WC M 4,35 2,50 10,88 gres
Gosp. 3,84 3,00 11,52 gres
Technika 4,51 3,00 13,53 beton
Schody 23,14 3,00 69,42 gres
Maszynownia 5,37 3,00 16,11 gres
Sklep nr 4 28,63 3,00 85,89 gres
razem: 288,94   862,83  

Rzut z góry.