Budynek D
Przyziemie + Suterena

Nazwa Pow. m2 Wys. m Kub. m3 Posadzka
Kotłownia 17,55 3,00 52,65 gres
razem: 17,55   52,65  

Rzut z góry